Юстина Вилас – Комплекс и къщи за гости

Правила на комплекса

Уважаеми гости, благодарим Ви, че избрахте комплекс и къщи за гости ЮСТИНА ВИЛАС

1. Резервации:

 1. Резервациите се приемат от управителя или дежурния администратор по телефона или по и-майл и се потвърждават до 24 часа след получаване на заявката.
 2. Може да заплатите резервация, нощувка или други предоставени Ви услуги в брой, с дебитна карта/кредитна карта, или чрез банков превод, съгласно действащите в комплекса тарифи в Лева ( BGN ).
 3. За банков път, моля ползвайте следните детайли:ТЕРА ЮСТИНА ООД BG200283582

  БАНКА ДСК ЕАД

  BIC – STSABGSF

  BGN ==> BG51 STSA 9300 1526 0229 60

 4. При анулиране на резервация до седем работни дни преди началната дата не се дължи неустойка. При анулиране на резервация по – малко от седем работни дни преди датата на пристигане се дължи неустойка в размер на 100% от предплащането/депозита по резервация, но не по – малко от стойността на първата нощувка.
 5. При неявяване се дължи неустойка в размер на 100% от предплащането/депозита, но не по-малко от стойността на първата нощувка.
 6. На гости, които предишно свое посещение са нарушили Правилата на комплекс и къщи за гости Юстина Вилас, може да бъде отказана резервация.
 7. Комплексът има право да откаже резервация на гост, който е правил резервация, без да пристигне и без да ни уведоми за отмяната на резервацията.
 8. Ако гостса закъснее повече от дванадесет часа, резервацията му се анулира без уведомление.
 9. Комплекса си запазва правото по всяко време да променя цените на предлаганите услуги, както и условията за ползването им.

2. Настаняване и напускане:

 1. При пристигането си гостът е длъжен да представи документи за самоличност ( лична карта ) .
 2. Настаняването на гостите на комплекса се извършва след 14:00 часа.
 3. Услуги, като ранно настаняване ( преди 14.00 часа ) и късно напускане ( след 11.00 часа ), се предоставят на гостите само при наличие на свободни стаи в комплекса и отсъствие на резервации и за исканите дати и часове, и се заплащат съгласно тарифите на комплекса.
 4. Може да удължите пребиваването си в комплекса, при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на комплекса.
 5. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това, колко часа е останал гостът в комплекса.
 6. В деня на заминаването си, гостите на комплекса са длъжни да заплатят повредена или изгубена ключ карта/ключ по време на престоя им.
 7. При напускане на комплекса всички щети и/или липсващи предмети, неупоменати ( за които не е съобщено своевременно ) при настаняването на гостите, се заплащат от тях по цени, съгласно ценоразписа на комлекса.
 8. Гостите пристигат и напускат комлекса само през централния вход на комплекса ( входа за посетители ) и след уведомяването на рецепцията.

3. Правила за пребиваване:

 1. Комплексът може да откаже предоставянето на услуги на гост, който не представи документ за самоличност и/или откаже да попълни адресна карта.
 2. Гостите на комплекса носят материална ( финансова ) отговорност за повредено и изгубено имущество собственост на комплекса и/или на трети лица.
 3. Гостите на комплекса носят солидарно материална ( финансова ) отговорност за повредено и изгубено имущество, собственост на комплекса и/или на трети лица, от техни посетители на територията на комплекса.
 4. Комплексът не носи отговорност за забравени или откраднати вещи, не предадени на съхранение или оставени без надзор.
 5. Закуската се сервира в ресторанта на комплекса от 8:00 часа до 10:00 часа. Ако желаете да закусите по-рано, моля, обърнете се към рецепцията на комплекса предишната вечер до 18:00 часа, за да Ви приготвим сух пакет. 
 6. Гостите на комплекса трябва да са с повдение, което не накърнява добрите нрави и не пречи на почивката останалите гости на комплекса, а в следобедните часове между 14:00 часа и 16:00 часа и нощните след 22:30 часа стриктно да пазят тишина.
 7. При излизане от помещението за почивка гостите на комплекса са длъжни да затварят прозорците, крановете за вода, да излючат помещението и предадат клю картата/ключа на рецепцията.
 8. Влизането в комплекса или вилната част на комплекса на въшни посетители се осъществява единствено след разрешение от рецепцията и представяне на документ за самоличност, и регистриране на посещението. Пребиването им след 21:00 часа е разрешено след заплащане на нощувка.
 9. На територията на комплекса работи система за видео наблюдение ( с изключение на тоалетните, стаите в комплекса, апартаментите и вилите ). Вие се съгласявате с видео наблюдението.
 10. При констатиране на нарушения на вътрешния ред в комплекса, накърняване доброто име и престижа на комплекса, законите и правовия ред в страната, администрацията на комплекса има право по всяко време да прекрати взаимоотношенията с гостите и престоя им в комплекса. Заплатените от гостите суми за резервация и нощувки не се възстановяват.
 11. На разположение на гостите на комплекса е мини бар ( мини хладилник ). В случай че не желаете да използвате мини бар услугата, моля, уведомете рецепцията. Не е разрешено поставянето на собствена храна и напитки в мини хладилника. Мини бара се зарежда ежедневно. Употребените или увредените от Вас артикули се заплащат според ценоразписа на комплекса.
 12. Всички разходи направени от администрацията на комплекса при престоя на гостите, които не са включени в цените за нощувки, промоции или пакети, са за сметка и са дължими от гостите на комплекса.
 13. ОТ 20.07.23 в цената за нощувките влиза и ползване на външен басейн. Външни посетители може да ползват басейна от понеделник до четвъртък, ако има свободни шезлонги – 20 лв. вход на човек. През уикендите се допускат външни лица, единствено при наличие на свободни места – 30 лв. вход на човек. Деца до 7г. не са таксуват,но нямат шезлонг. Плаща се на рецепция на комплекса.

4. На територията на комплекса се забранява:

 1. Внасянето и използването на електронагревателни или други отоплителни уреди и съоръжения.
 2. Внасянето и използването на хранителни продукти в стаите и помещенията , извън тези определени за хранене.
 3. Вдигането на шум , пеенето , викането, бягането , хазарта и шумните празненства.
 4. Употребата на открит огън , внасянето и складирането на леснозапалими, взривни или обемисти предмети ( багажи ), оръжие , бои , химикали , мотоциклети , велосипеди или други неразрешени от управата предмети и материали.
 5. Пушенето извън регламентираните за целта места. 
 6. Нарушаването на общоприетите норми на поведение , в това число и употребата на наркотични вещества.
 7. Внасянето на домашни или други животни.
 8. Разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията в комплекса , без изричното съгласие на управата на комплекса.
 9. Изнасянето на всякакъв вид имущество ( хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др. ) извън територията на комплекса.
 10. Воденето на външни лица в стаите за пребиваване , без разрешение от администрацията на комплекса. Посетителите е желателно да се посрещат във фоайето на  комплекса или ресторанта.
 11. Влизането на гостите на комплекса или външни лица в сервизните помещения , стаи за персонала , други спомагателни помещения наети от трети лица.
 12. Агресивното поведение и действие , застрашаващи здравето и имуществото на околните.
 13. Паркирането на автомобили или други превозни средства на входовете и изходите на комплекса , както и в тревните площи и градинки.